Wykonanie przebudowy dworca kolejowego Piła Główna

W dniu 06.05.2014 r. SKB podpisało umowę z Polskimi Kolejami Państwowymi Spółka Akcyjna na realizację zadania pn. :” Przebudowa dworca kolejowego Piła Główna”.

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie przebudowy dworca kolejowego Piła Główna wraz z rozbiórką budynku sanitariatów, przebudową placu przydworcowego z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz projektem i realizacją dworca tymczasowego w sposób zapewniający ciągłość funkcjonowania dworca kolejowego. Planowany termin wykonania inwestycji to 65 tygodni od dnia zawarcia umowy.