Budowa budynku mieszkalnego w Warszawie

SKB Generalnym Wykonawcą zadania inwestycyjnego pn: „Budowa  budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym, infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu, na nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Łodygowej”
Umowa na wykonanie prac została podpisana w dniu 17.04.2014r. Termin wykonanie przedmiotu umowy wynosi 24 miesiące.

Dane powierzchniowe i kubaturowe budynku:
– Powierzchnia zabudowy budynku: 1 710,7 m2
– Powierzchnia użytkowa budynku: 9 131,68 m2
– Powierzchnia całkowita budynku: 11 794,9 m2
– Kubatura budynku: 27 059,3 m3
– ilość kondygnacji: 7 (w tym nadziemnych: 6, podziemnych: 1)

Poniżej wizualizacje:

łodygowa 1     łodygowa 2

łodygowa 3     łodygowa 4