Change of company headquarters

On 23.12.2013 the SKB Llc. Limited Partnership moved its headquarter to Łódź.
The new office address is:

SKB Spółka z o.o. Spółka komandytowa
Wedmanowej 12
93-228 Łódź

Mailing address remains unchanged:

SKB Spółka z o.o. Spółka komandytowa
Sucharskiego 49
97-500 Radomsko
tel/fax. 44 682 34 68