Wykonanie przebudowy dworca kolejowego Rawicz

W dniu 27.02.2014r SKB podpisało umowę na realizację zadania pn: ” Wykonanie przebudowy dworca kolejowego Rawicz wraz z przebudową placu przydworcowego z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz projektem i realizacją dworca tymczasowego”. Termin realizacji zadania to 50 tygodni od dnia podpisania umowy.