Udział w misji gospodarczej

SKB wzięło udział w misji gospodarczej do Kataru, Królestwa Arabii Saudyjskiej (KAS) i Zjednoczonych Emiratów Arabskich (ZEA), w dniach 7-12 grudnia 2013 r.

Misja została zorganizowana przez Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. w ramach Projektu „Program Promocji Gospodarczej Polski Wschodniej” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Działanie I.4 Promocja i Współpraca, komponent Promocja, na podstawie umowy zawartej pomiędzy Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości a Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A o dofinansowanie projektu Nr POPW.01.04.01-00-001/09.

 W misji uczestniczył Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski. Spotkanie z udziałem Prezydenta odbyło się 12 grudnia 2013 r. w Dubaju

 W wydarzeniu wzięło udział kilkudziesięciu przedstawicieli polskich firm reprezentujących sektor budowlany, chemiczny, transportowy, spożywczy, a także firmy związany z produkcją energii odnawialnej i towarów luksusowych.

 Celem uczestnictwa w Misji była prezentacja potencjału Polski Wschodniej oraz nawiązanie kontaktów handlowych z partnerami zagranicznymi.

Ze strony SKB w Misji uczestniczył Prezes –  Bartłomiej Dobosz (na zdjęciu pierwszy z prawej strony).

Misja z Prezydentem