Otwarcie szkoły przy FON SKB

14 lutego 2014 przy FON  -SKB uroczyście otwarto Filię Centrum Kształcenia Ustawicznego Nowoczesnych Technologii w Radomsku. Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali Prezes Zarządu FON – SKB Sławomir Dobosz oraz Anna Rabiega Radna Sejmiku Województwa Łódzkiego.
Zajęcia w szkole ruszyły na początku lutego. Klasa kształcąca w zawodzie operator obrabiarek skrawających liczy 42 osoby. Szkoła dysponuje salami dydaktycznymi wyposażonymi w 20 komputerów z odpowiednim oprogramowaniem. We wrześniu otwarta zostanie klasa kształcąca ślusarzy i spawaczy.

Więcej informacji na stronie internetowej:

http://radomsko.nowoczesnaszkola.edu.pl/

1