Budowa Powiatowej Hali Sportowej w Radomsku

W dniu 04.12.2013r została podpisana umowa pomiędzy Powiatem Radomszczańskim z firmą SKB Spółka z o.o. Spółka komandytowa na realizację zadania pn. „Budowa Powiatowej Hali Sportowej w Radomsku”.

Przedmiot zamówienia prowadzony jest w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

Planowany termin zakończenia inwestycji to 20.11.2015r wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie.