Budowa nowej siedziby Komisariatu Policji w Kłomnicach

W dniu 18.11.2013r SKB podpisało umowę z Komendą Wojewódzką Policji w Katowicach na realizację inwestycji pod nazwą: „Budowa nowej siedziby Komisariatu Policji w Kłomnicach przy ul. Częstochowskiej 34”.

Przedmiot zamówienia prowadzony jest w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

Planowany termin zakończenia inwestycji to 30.10.2015r wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie..

Policja Kłomnice