Szkoła zawodowa dla dorosłych przy FON-SKB

    6 września br., w łódzkim Centrum Kształcenia Ustawicznego Nowoczesnych Technologii w Łodzi, Marszałek Witold Stępień i P. Sławomir Dobosz podpisali list intencyjny dotyczący współpracy przy uruchomieniu filii Centrum w Radomsku. Jeszcze w tym roku rozpocznie się nabór do szkoły, którą we współpracy z łódzkim Centrum uruchomi FON-SKB. Program adresowany jest do osób dorosłych, które chcą zdobyć, podnieść lub zmienić kwalifikacje zawodowe. Żeby zostać słuchaczem szkoły wystarczy mieć ukończone 18 lat oraz posiadać świadectwo ukończenia szkoły minimum ponadgimnazjalnej, nauczanie jest bezpłatne. Po ukończeniu dwustopniowej edukacji, absolwenci uzyskają dyplom Technika Mechanika.
Obecnie trwają prace nad programem nauczania i koncepcją realizacji zadań szkoły. Program jest adresowany do osób dorosłych, które chcą podnieść, zmienić lub uzyskać kwalifikacje zawodowe. Z założenia celem programu dydaktycznego jest przygotowanie uczestników szkolenia do wykonywania zadań ściśle związanych ze specyfiką przedsiębiorstwa. Ta forma nauczania stanowi doskonałe uzupełnienie obecnie istniejącej oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia zawodowego i pozwala na dostosowanie kwalifikacji i umiejętności zawodowych do potrzeb rynku pracy.
O terminie naboru będziemy informować na stronie internetowej www.fon-skb.pl. Informacje dotyczące rekrutacji można uzyskać w punkcie konsultacyjnym w Radomsku przy ul. Krasickiego 63-71, w budynku FON-SKB, nr telefonu +48 44 682 06 00 email: szkola@fon-skb.pl, fon-skb@nowoczesnaszkola.edu.pl

1 OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Fot. Małgorzata Kulka, Radomsko Nasze Miasto; materiały własne