Termomodernizacja Społecznej Akademii Nauk w Radomsku

W dniu 30.07.2013r SKB podpisało umowę ze Społeczną Akademią Nauk z siedzibą w Łodzi ul. Sienkiewicza 9 na realizację zadania pod nazwą: „Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej Społecznej Akademii Nauk w Radomsku”.

W ramach realizacji zadania wykonane zostaną następujące roboty:
– ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem metodą BSO
– ocieplenie ścian zewnętrznych wełną mineralną metodą BSO
– ocieplenie stropodachu granulatem
– wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
– modernizacja systemu grzewczego poprzez wymianę instalacji co w tym: grzejniki konwekcyjne płytowe, zawory termostatyczne, zawory podpionowe, przewody i izolacje przewodów, pompy obiegowe
– modernizacja źródła ciepła, montaż dwóch pomp ciepła, gruntowego wymiennika ciepła, odwierty dolne, źródło ciepła

Zakończenie realizacji zadania jest przewidziane na 30.11.2013r