Współpraca z firmą ABB Spółka z o.o. oddział w Łodzi

W dniu 05.07.2013r SKB podpisało umowę z firmą ABB Spółka z o.o.  z siedzibą w Warszawie na: „Przebudowę pomieszczeń magazynowo – produkcyjnych na magazyn farb i lakierów, zlokalizowany  w ABB Spółka z o.o. oddział w Łodzi ul. Aleksandrowska  67/93”. Prace mają zostać wykonane do dnia 8 sierpnia 2013r.