Modernizacja szpitala PulsMed w Łodzi

Obecnie SKB jest w trakcie realizacji zadania pn.: „Modernizacja szpitala – przebudowa części budynku frontowego, wraz z wykonaniem instalacji wewnętrznych”. Inwestorem jest  Prywatny Szpital PulsMed, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 26, 90-248 Łódź.