Współpraca z firmą BUDIMEX S.A.

    Firma SKB w dniu 04.06.2013r. podpisała umowę z firmą BUDIMEX S.A., która realizuje zadanie pod nazwą: ” Budowa drogi ekspresowej S8 na odcinku: węzeł Walichnowy – węzeł Wrocław (A1), odcinek 8 (węzeł Róża – węzeł Wrocław): od km 183 + 350,00 do km 202+700,00″.  W  ramach powyższego zadania firma SKB wykonuje roboty budowlane polegające na kompleksowym wykonaniu obiektów kubaturowych – budynków na MOP Guzew I i II – ” pod klucz”.