SKB generalnym wykonawcą remontu i adaptacji pawilonu handlowego w Zgierzu

„SKB Sp. z o.o.” jest generalnym wykonawcą remontu i adaptacji pawilonu handlowego w Zgierzu

W ramach prac dotyczących przebudowy planuje sią następujące działania:

– zmiana elewacja budynku (wykonanie na styropianie tynku cienkowarstwowego i malowanie elewacji),

– zamurowanie części otworów okiennych i drzwiowych oraz wykonanie nowych,

– ocieplenie budynku powyżej cokołu wg systemu Caparol,

– remont pokrycia dachu

– wyburzanie ścian działowych i dla potrzeb projektowanego nowego układu funkcjonalnego wykonanie nowych ścianek działowych

– wykonanie nowych instalacji wewnętrznych: elektrycznej, centralnego ogrzewania, wodno – kanalizacyjnej, wentylacji mechanicznej

Powierzchnia zabudowy objęta przebudową wynosi 1898,1 m2