Remont dworca w Kutnie

SKB podpisało umowę z PKP Oddział‚ Dworce Kolejowe w Warszawie na wykonanie robót budowlanych w zakresie „Przebudowa dworca kolejowego Kutno” z zapewnieniem ciągłości funkcjonowania dworca kolejowego w czasie prowadzenia robót. Roboty budowlane będą prowadzone przy konieczności zachowania odprawy podróżnych, z uwzględnieniem ich bezpieczeństwa oraz w sposób umożliwiający nieprzerwane korzystanie z kas biletowych, poczekalni, informacji, WC i przejść na dworcu.